Velkommen til vår hjemmeside!

Kunnskapsbasert og metodisk

Uavhengig av om prosjektet er lite eller stort, om det er en workshop, design sprint eller et utviklingsprosjekt, benytter vi alltid vitenskapelige, kunnskapsbaserte og metodiske tilnærminger i vårt arbeid. 

Faglig tung, lett til beins

Våre konsulenter har solid erfaring og kompetansebase, men kan likevel snu seg fort og være både pragmatisk og effektiv. Med stort nasjonalt og internasjonalt nettverk og bred bransjeerfaring, evner vi å finne riktig retning på kort tid. 

Profesjonell og jordnær

Kombinasjonen av å være høyst profesjonell og samtidig være både folkelig og jordnær, er noe som et fellestrekk hos våre konsulenter. Vi er vant til å møte og forstå mennesker. 

Om oss

Om oss (mal)

Simpact Group AS leverer spesialkompetanse innen bærekraft, vekst og omstilling til bedrifter og organisasjoner i transformasjon. Side om side med våre kunder finner vi ut hvordan morgendagens utfordringer løses. Våre konsulenter har solid erfaring fra store og små prosjekter på tvers av geografier, bransjer og sektorer. Uavhengig om kunden er en start-up, scale-up, keep-up eller wakeup, leverer vi profesjonelle tjenester med høy kvalitet som gjør kunden klar for fremtiden. 

meningsfulle prosjekter innen

sosial bærekraft

suksessfulle prosjekter innen

vekst & innovasjon

viktige oppdrag innen

omstilling

KONSULENTTJENESTER

Vekst

Vi øker sannsynligheten for at våre kunder skal vokse og øke verdiskaping gjennom å støtte dem i innovasjon, bedriftsmodellering, forretningsutvikling og analyse. 

Bærekraft

Vi bistår våre kunder i overgangen til fremtidens verden gjennom strategisk bærekraftig utvikling, grønn vekst og sirkulærøkonomi.

Omstilling

Vi styrker og forbedrer våre kunders evne til omstilling gjennom å bistå med kommunikasjon, organisasjonsutvikling og endringsledelse på ledergruppenivå. 

Kontakt oss

Les vår personvernerklæring her